VISION

Vi vil være en levende og synlig klub, der med relevante tilbud skaber udfordringer, oplevelser, glæde, sundhed og socialt fællesskab gennem motion.

Vi vil skabe rammerne for et sportsligt motiverende og socialt fællesskab med plads til alle – uanset om du motionere for sundheden, for det sociale, for at udfordre dig selv eller bare fordi, du elsker at være aktiv.

MISSION

Klubben skal prioritere at skabe et stærkt fællesskab, som er bygget op omkring vores sport og udleves igennem en række af aktiviteter, hvor medlemmerne deltager.

Klubben skal dyrke det sociale miljø og værne om den positive atmosfære, der kan gøre os til et attraktivt fritidstilbud.

Klubben skal tilstræbe at tilbyde begyndertræning hvert forår samt fællestræning og andre aktiviteter hele året for alle medlemmer.

Klubben skal søge at tilvejebringe de rigtige rammer for aktiviteterne og tilbyde gode forhold for trænere samt mulighed for at dygtiggøre sig.

Klubben skal organiseres på en sådan måde, at der skabes mulighed for maksimal medlemsinddragelse og indflydelse, samtidig med at der er en handlekraftig og tydelig bestyrelse.

Klubben skal hvile på et sundt økonomisk fundament, som bygges og vedligeholdes igennem et målrettet fælles fokus og strategisk investering i forhold til klubbens prioriteringer.

Klubbens medlemmer deltager i stævner og motionsarrangementer på alle niveauer.

VORES KULTUR / VÆRDIER

  • Vi har plads til alle og ønsker at fremme det fælles træningsmiljø
  • Vi bakker hinanden op i træningen, glæder os over hinandens succes og hepper på hinanden til konkurrencer
  • Vi er forankret i lokalmiljøet med en lang historie og store bedrifter
  • Vi inddrager og tager godt imod nye medlemmer
  • Vi søger altid at vise hvor vi kommer fra gennem klubtøj og klubnavn på start-/resultatlister
  • Vi optræder altid venligt, høfligt, viser hensyn og sportsmanship
  • Vi søger samarbejde med relevante partnere
  • Vi accepterer ikke snyd og ulovlige præstationsfremmende stoffer
  • Vi respekterer hovedforbunds reglementer, bestemmelser og afgørelser

 

For klubben gælder også Sdr. Omme IF’s generelle idrætspolitik samt øvrige politikker for det uhørte overgreb, børneattester, doping mv.