Pressemeddelelse:

DGI trækker sig fra KlubLiv Danmark

Bestyrelsen for KlubLiv Danmark må med stor beklagelse konstatere, at DGI trækker sig fra KlubLiv Danmark. Det betyder, at der ikke længere er sikkerhed for den fortsatte drift af foreningen KlubLiv Danmark.

Bestyrelsen for KlubLiv Danmark har besluttet, at foreningen KlubLiv Danmark stopper indsamlingsvirksomheden pr. 17. januar 2016. De optjente MikroSponsorater udbetales til de foreninger, der er tilmeldt KlubLiv Danmark.

4300 foreninger, klubber og spejdergrupper har tilmeldt sig KlubLiv Danmark, siden konceptet blev lanceret i foråret 2015. Men introduktionen af KlubLiv Danmark er ikke gået som forventet. Langt færre danskere end forventet har i 2015 tilmeldt deres Dankort til KlubLiv Danmark, og det samme gælder antallet af sponsorer i form af butikker, forretninger og virksomheder.

”Ideen med KlubLiv Danmark er grundlæggende rigtig god, og det er en meget ærgerlig situation,” siger Søren Møller, der både er formand for DGI og for bestyrelsen i KlubLiv Danmark.

Ny aftale var ikke mulig
Bestyrelsen for KlubLiv Danmark har revurderet konceptet og lagt en 10 års-plan. Planen krævede, at DGI og evt. andre partnere skulle tilføre op mod 10 mio. kr., før der i 2020 ville være balance mellem udgifter og indtægter.

Ideen til konceptet blev oprindeligt udviklet af Flemming Hesthaven og hans selskab Timewise ApS. DGI og Timewise ApS lavede sidenhen en aftale om at realisere KlubLiv Danmark.

”DGI var positivt indstillet på at finansiere en fortsættelse af KlubLiv Danmark, men forudsætningen for dette var en ny aftale med Timewise ApS. Det har desværre ikke været muligt,” siger Søren Møller. I foråret 2015 blev der i DGI gjort en stor indsats for at få idrætsforeninger, sportsklubber og spejdergrupper til at tilmelde sig KlubLiv Danmark.

”Vi havde en forventning om, at KlubLiv Danmark ville blive en stor gevinst for foreningslivet. Men introduktionen er desværre ikke gået som forventet. Erfaringen og budgettet viste, at det ville være nødvendig med en anden strategi og lavere forventninger til den økonomiske gevinst for foreningerne,” siger Søren Møller.

Timewise ApS undersøger mulighederne for at videreføre Klubliv Danmark i et andet regi.

Hvad betyder det for jeres forening?
Hvis din forening har optjent MikroSponsorater via KlubLiv Danmark inden den 17. januar 2016, så vil de blive udbetalt til foreningen.
Foreningen KlubLiv Danmark stopper sin virksomhed og indkalder til ekstraordinære generalforsamlinger med henblik på at opløse foreningen KlubLiv Danmark.
Rettighederne til konceptet bag KlubLiv Danmark overgår til Timewise ApS.
Alle Dankort-oplysninger, som er givet til foreningen KlubLiv Danmark, opbevares hos Nets og beskyttes i overensstemmelse med dansk lovgivning.