Generalforsamling

Hermed indkaldes til årlig ordinær generalforsamling for medlemmer – lørdag 27. februar 2016 kl. 11.30 – i Sdr. Omme Multicenter (det gamle cafeteria).

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Konstatering af stemmeberettigede
  • Afdelingens beretning
  • Regnskab og budget
  • Kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen – på valg er Marianne Groth Hansen og Kai Thomsen
  • Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes på mail@teamsoif.dk eller afleveres i postkassen i klublokalet.

I forbindelse med generalforsamlingen er afdelingen vært ved lidt at spise samt, kaffe og øl/vand. Af hensyn til dette er du velkommen til at tilkendegive din interesse for fremmøde på listen i klublokalet eller til Kai på sms 20841674 / kai.thomsen@mail.dk.

Med venlig hilsen
Sdr. Omme IF Atletik og Motion

Bestyrelsen
Jesper Møbjerg, Marianne Groth Hansen, Kai Thomsen og Jesper Møller Thomsen