Hjælpere til Sdr. Omme Løbet

Der er brug for mange hjælpere til Sdr. Omme Løbet, så vi kan give alle deltagerne en rigtig god oplevelse med vores motionsløb. Flere opgaver kan udføres før og efter løbet, så der stadig er mulighed for selv at deltage i løbet.

Opgaverne er bl.a. opbygning/nedtagning på stadion, afmærkning af rute, vejpost på rute, udlevering af startnumre og eftertilmelding, værdiopbevaring, hjælp med børneløb, fotograf, væskedepot, forplejning efter løbet, pølsebord i teltet, præmieoverrækkelse m.v.

Har du lyst til at give en hånd eller kender du nogen, så skriv gerne navn på listen i klublokalet (og eventuelt ønsket opgave). Så laver løbsudvalget en bemandingsplan.

På forhånd tak for hjælpen.

Indbetaling af kontingent

Det er nu tid for indbetaling af kontingent for sæsonen 2016. Et medlemskab af Sdr. Omme IF Atletik og Motion tegnes for kalenderåret – og de aktuelle satser er:

 • Aktiv medlem – DKK 150,- pr. år
 • Aktiv medlem med DAF-licens* – DKK 300,- pr. år
 • Familie** – DKK 400,- pr. år
 • Støttemedlem – DKK 100,- pr. år

* DAF-licens kræves for at deltage i DM-konkurrencer og lign.
** Familie gælder for 2 voksne og hjemmeboende børn under 18 år

Kontingent kan indbetales via Conventus her

Har du spørgsmål omkring medlemskab af Sdr. Omme IF Atletik og Motion, så tøv ikke med at tage fat i bestyrelsen.

Ekstra stafethold i Hamburg

Klubben har sikret sig to ekstra stafethold og det giver mulighed for at yderligere 6 løbere kan komme med til Hamburg Marathon søndag 17. april. Er du interesseret så kontakt klubben for mere information eller skriv dig på listen i klublokalet.

De fire distancer på stafetholdene er: 16,3 – 11,2 – 5,4 og 9,4 km.

Team SOIF deltager således med 5 stafethold á 4 løbere og 7 helmarathon løbere i 2016. Der er reserveret overnatning fra lørdag til søndag på samme hotel som sidste år og vi planlægger fællesspisning lørdag aften.

Generalforsamling 2016

Generalforsamling

Hermed indkaldes til årlig ordinær generalforsamling for medlemmer – lørdag 27. februar 2016 kl. 11.30 – i Sdr. Omme Multicenter (det gamle cafeteria).

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Konstatering af stemmeberettigede
 • Afdelingens beretning
 • Regnskab og budget
 • Kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg til bestyrelsen – på valg er Marianne Groth Hansen og Kai Thomsen
 • Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes på mail@teamsoif.dk eller afleveres i postkassen i klublokalet.

I forbindelse med generalforsamlingen er afdelingen vært ved lidt at spise samt, kaffe og øl/vand. Af hensyn til dette er du velkommen til at tilkendegive din interesse for fremmøde på listen i klublokalet eller til Kai på sms 20841674 / kai.thomsen@mail.dk.

Med venlig hilsen
Sdr. Omme IF Atletik og Motion

Bestyrelsen
Jesper Møbjerg, Marianne Groth Hansen, Kai Thomsen og Jesper Møller Thomsen

KlubLiv Danmark stopper

Pressemeddelelse:

DGI trækker sig fra KlubLiv Danmark

Bestyrelsen for KlubLiv Danmark må med stor beklagelse konstatere, at DGI trækker sig fra KlubLiv Danmark. Det betyder, at der ikke længere er sikkerhed for den fortsatte drift af foreningen KlubLiv Danmark.

Bestyrelsen for KlubLiv Danmark har besluttet, at foreningen KlubLiv Danmark stopper indsamlingsvirksomheden pr. 17. januar 2016. De optjente MikroSponsorater udbetales til de foreninger, der er tilmeldt KlubLiv Danmark.

4300 foreninger, klubber og spejdergrupper har tilmeldt sig KlubLiv Danmark, siden konceptet blev lanceret i foråret 2015. Men introduktionen af KlubLiv Danmark er ikke gået som forventet. Langt færre danskere end forventet har i 2015 tilmeldt deres Dankort til KlubLiv Danmark, og det samme gælder antallet af sponsorer i form af butikker, forretninger og virksomheder.

”Ideen med KlubLiv Danmark er grundlæggende rigtig god, og det er en meget ærgerlig situation,” siger Søren Møller, der både er formand for DGI og for bestyrelsen i KlubLiv Danmark.

Ny aftale var ikke mulig
Bestyrelsen for KlubLiv Danmark har revurderet konceptet og lagt en 10 års-plan. Planen krævede, at DGI og evt. andre partnere skulle tilføre op mod 10 mio. kr., før der i 2020 ville være balance mellem udgifter og indtægter.

Ideen til konceptet blev oprindeligt udviklet af Flemming Hesthaven og hans selskab Timewise ApS. DGI og Timewise ApS lavede sidenhen en aftale om at realisere KlubLiv Danmark.

”DGI var positivt indstillet på at finansiere en fortsættelse af KlubLiv Danmark, men forudsætningen for dette var en ny aftale med Timewise ApS. Det har desværre ikke været muligt,” siger Søren Møller. I foråret 2015 blev der i DGI gjort en stor indsats for at få idrætsforeninger, sportsklubber og spejdergrupper til at tilmelde sig KlubLiv Danmark.

”Vi havde en forventning om, at KlubLiv Danmark ville blive en stor gevinst for foreningslivet. Men introduktionen er desværre ikke gået som forventet. Erfaringen og budgettet viste, at det ville være nødvendig med en anden strategi og lavere forventninger til den økonomiske gevinst for foreningerne,” siger Søren Møller.

Timewise ApS undersøger mulighederne for at videreføre Klubliv Danmark i et andet regi.

Hvad betyder det for jeres forening?
Hvis din forening har optjent MikroSponsorater via KlubLiv Danmark inden den 17. januar 2016, så vil de blive udbetalt til foreningen.
Foreningen KlubLiv Danmark stopper sin virksomhed og indkalder til ekstraordinære generalforsamlinger med henblik på at opløse foreningen KlubLiv Danmark.
Rettighederne til konceptet bag KlubLiv Danmark overgår til Timewise ApS.
Alle Dankort-oplysninger, som er givet til foreningen KlubLiv Danmark, opbevares hos Nets og beskyttes i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Billetter til Sport 2015

Blandt alle medlemmer der rapporterede til projekt “Jorden rundt” den 20. december, blev der ved juleafslutningen trukket lod om 1 x 2 stk. billetter til DR showet Sport 2015 i Jyske Bank Boxen i Herning lørdag 9. januar.

Vinderen blev Christian Hansen. Rigtig god fornøjelse.

Afslutning på Jorden rundt

Vi nærmer os afslutningen på projekt “Jorden rundt” og er sikkert på vej mod de samlede 40.075 km i hele 2015.

For at være 100% sikre på at målet er nået, anmoder vi alle medlemmer om at opgøre deres samlede kilometer pr. 20. december og indsende til klubben.

For at inspirere jer yderligere til at få optalt denne dato, sætter klubben 1 x 2 stk. billetter til SPORT 2015 i Jyske Bank Boxen, Herning, lørdag 9. januar, på højkant blandt alle der indrapporterer 20. december.

Gennem klubbens medlemskab af Danmarks Idrætsforbund, har vi fået tildelt 2 stk. gratis billetter.

Træning omkring jul og nytår

Klubben holder naturligvis ikke lukket mellem jul og nytår, men der vil være enkelte ændringer i træningstider.

Mandag 21.12. – kl. 17.30 (juleafslutning med gløgg og æbleskiver)
Torsdag 24.12. – kl. 09.30
Lørdag 26.12. – kl. 09.30
Mandag 28.12. – kl. 17.30
Torsdag 31.12. – kl. 09.30
Lørdag 2.1. – ingen fællestræning pga. Nytårsløbet
Søndag 3.1. – Nytårsløbet kl. 10.00 ved spejderhytten

Fra mandag 4. januar er der igen normale træningstider (mandage og torsdage kl. 17.30 samt lørdage kl. 09.30).

Juleafslutning 21. december

Mandag 21. december kl. 17.30 holder vi en lille juleafslutning i klubben. Der vil være sjove fælles løbeaktiviter på og omkring stadion – og så slutter vi træningen af med gløgg og æbleskiver.

Af hensyn til det praktiske må du gerne tilmelde dig på listen i klublokalet.