Klubbens årlige ordinære generalforsamling blev afholdt lørdag 27. februar i Sdr. Omme Multicenter. Der var flot fremmøde af i alt 20 medlemmer.

Allan Munk Nielsen blev valgt som dirigent af forsamlingen, hvorefter han gennemgik dagsordenen og konstaterede at generalforsamling var rettidigt annonceret samt alle fremmødte var stemmeberettigede.

Under afdelingens beretning, startede formanden med at takke de frivillige kræfter, der altid stiller op når der er brug for hænder til diverse arrangementer og bestyrelsesarbejde. 2015 har været en god sæson for Sdr. Omme IF Atletik og Motion, men i stedet for at gå i detaljer med årets resultater, så fremhævede formanden den helt særlige klubånd:

“Selvom vi er en god blandet flok, med vidt forskellige mål og forventninger til vores løbetræning, så er det mit indtryk at alle føler sig velkomne og at der er et godt socialt fællesskab i klubben. Vi støtter hinanden, hepper på hinanden og driller hinanden med et smil på læben. Vi løber sammen fordi vi inspirerer og motiverer hinanden til at blive ved og komme igen næste gang.”

Sdr. Omme Løbet 2015 var igen et vellykket arrangement med 288 deltagere, hvilket var en flot fremgang fra 2014. Der var stor ros til løbsudvalget og alle hjælpere for indsatsen før, under og efter løbet.

Klubben havde 66 medlemmer i 2015 – en flot fremgang i forhold til 2014, der samtidigt skal ses i lyset af frafaldet efter VM Halvmarathon-projektet. Glædeligt var det også at byde velkommen til to nye kapgængere for første gang i mange år.

Formanden sluttede sin beretning med at ønske alle et godt nyt løbeår og opfordrede til at komme frem med gode idéer og input til bestyrelsen omkring aktiviteter, træning, klubture m.v.

Herefter fremlagde kasseren årets regnskab, der viser at klubben har en god og sund økonomi. Årets resultat blev et overskud på 6.858,04 kr.

Generalforsamlingen sluttede med valg til bestyrelsen, hvor Marianne Groth Hansen og Kai Thomsen begge blev genvalgt for en 2-årig periode.