Jesper Stengård Thomsen

Formand

Telefon: 22 39 10 72
E-mail: mail@teamsoif.dk

Berit Rahbek

Kasserer

Ulla Moustgaard

Næstformand

Christian Hansen

Bestyrelsesmedlem

Michael Larsen

Bestyrelsesmedlem

Sdr. Omme IF Atletik og Motion ledes af en afdelingsbestyrelse på mindst 3 medlemmer, som er ansvarlig for foreningens arbejde.

Bestyrelsen vælges for en toårig periode på den ordinære generalforsamling i februar af foreningens stemmeberettigede medlemmer.