Jesper Møller Thomsen

Formand, PR

Telefon: 22 39 10 72
E-mail: mail@teamsoif.dk

Marianne Groth Hansen

Næstformand

Telefon: 40 88 70 52

Kai Thomsen

Kasserer

Telefon: 20 84 16 74

Jesper Møbjerg

Bestyrelsesmedlem

Telefon: 60 68 72 76

Sdr. Omme IF Atletik og Motion ledes af en afdelingsbestyrelse, som er ansvarlig for foreningens arbejde.

Bestyrelsen består af formand og kasserer samt mindst 2 menige medlemmer.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling i februar af foreningens stemmeberettigede aktive og passive medlemmer.

Bestyrelsen vælges for 2 år. Formanden er på valg i lige årstal. Kassereren er på valg i ulige årstal.